دست سالم سازی فاکتدی در شهالام

دست سالم سازی فاکتدی در شهالام

گفتگو در مورد طرح های دست ساز فیلتر سطلی- دست سالم سازی فاکتدی در شهالام ,3 موادی که باکتری سازی میکنن ... پاسخ : گفتوگو در مورد طرح های دست ساز فیلتر سطلی نوشته اصلی توسط elias.kh. ممنون ولی من نمی دونم در تصفیه مکانیکی و بیولوِژکی بایداز چه موادی استفاده کرد. ...شیوه آماده سازی مقالات برای تکمیل4- در صورت تهیه داده ها از طریق پرسشنامه سوالات و نوع پرسشنامه را تعیین کنید. 5- روش انجام تحلیل داده ها را مشخص نمایید. 6- نشان دهید قرار است چه یافته هایی در انتهای کار به دست آورید.ارسال دستور آشپزی و کسب درآمد | مامی فود

در صورتی که هرگونه سوالی در مورد نحوه تکمیل این فرم دارید در ساعت اداری با خانم علوی به شماره 09196889330 تماس بگیرید.