نزدیک به من santizier alcohal based santizier

نزدیک به من santizier alcohal based santizier

یک سؤال ریاضی از امام علی (ع)- نزدیک به من santizier alcohal based santizier ,یک سؤال ریاضی از امام علی (ع) شخصی یهودی به حضور امام علی (ع) آمد و پرسید : عددی را بفرمایید که ...مناظره-1- امام رضا (ع) با جاثلیقخلاصه 1- نام محمد واهل بیت اودر انجیل هست . 2-پیامبران قبل از مسیح مرده های زیادی زنده کردند. 3-حضرت محمد( ص واله) نیز برای قریش مرده هایی زنده کرد.برخورد امام (ع) با حر بن یزید ریاحی

برخورد امام (ع) با حر بن یزید ریاحی . منابع مقاله: فرهنگ عاشورا، محدثی، جواد؛ شهید والا قدر عاشورا.حر از خاندانهای معروف عراق و از رؤسای کوفیان بود.به درخواست ابن زیاد، برای مبارزه با حسین «ع» فراخوانده شد و به س

با قدسيان (2) - دیدار با خانواده شهیدان والامقام عرب سرخی

آنگاه شهید به من گفت: هرحاجتی داری بگو من برآورده می کنم ، من تو را در روز قیامت شفاعت می کنم. آقای یدالله یزدی زاده در ادامه می گوید: صبح برخاستم، نماز صبح را خواندم در تعجب از خوابی که دیده بودم.